Menu

Håndtydning

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Kiromanti populært kaldet (håndlæsning) er kunsten, at fortolke de symboler der aftegnes i håndens form, dens linjer og mønstre og hændernes og håndfladernes udseende. Kiromanti anvender for at analysere et menneskes personlighed og karakter.

Kiromatien er en ca. 3.000 år gammel spådomskunst i  tidligere perioder af vores tidsregning var håndlæsning meget velanset og der fortælles at  den blev benyttet af læger, filosoffer og lærde. Den dag i dag, sættes håndlæsning stadig meget højt i Østen. Man mener at kiromatien er opstået i Indien. Det nuværende system er udviklet for omkring tusind år siden, og kan spores tilbage til det gamle Ægypten. I Grækenland var kiromati et humanistisk fag på universiteterne, og i Kina brugte lægerne håndlæsningen, som be-eller afkræftelse på en allerede lægeligt stillet  diagnose. I hele Østen brugte man et højt udviklet Kiromantisk system, som blev benyttet af både læger og spåmænd. og det var stærkt påvirket af astrologien. Mange af vore dages Kiromantikere bibeholder kun planeternes navne, og foretrækker en mere videnskabeligt eller psykologisk indfaldsvinkel.
I middelalder kolliderede håndlæsningen med den kristne kirke og blev forbudt som så meget andet.
Men kiromatien dukkede igen op i 1800-tallet. Hvor den mest  bliv brugt til underholdning  i de fine herskaber – når de ” keder” sig. Det er sigøjnerne der har været med til at skabe fascination og interesse omkring emnet hos almene mennesker.

Kiromatiens grundprincipper er stadig de samme, men udformningen og fortolkningen har gennemgået en stor udvikling op gennem tiden. Datidens håndlæsning var meget spådomsfuld og indeholdte ofte viden omkring død, sygdom og deslige  som virkede ret skræmmende på mange mennesker. Håndlæsningen har udviklet sig meget igennem tiden og er i dag et fremragende redskab til forståelse og dermed personlig udvikling

De fleste er jo kendt med at fingeraftryk er unikke. Hvad kan man ellers se i hænderne, her findes en masse nerveenheder, der har direkte forbindelse til hjernen, og derfor betragter man håndfladernes linjer og markeringer som et spejlbillede af ejerens personlighed, fysiske og følelsesmæssige tilstand.

Linjer og tegn forandres med tiden, præcis som fingre og håndflader kan blive mere kødfulde eller spinklere.
Håndfladen indeholder et antal linier som har forskellige navne. Liniernes antal, længde, tydelighed og placering på håndfladen udgør tolkningen af hænderne.
Linierne opdeles i store og små:
De store linier er dem som går tværs over håndfladen. De fortæller i store træk om din personlighed om det fysiske, og det mentale, samt dine forudsætninger og tendenser her i livet.
De små linier er f.eks. Intuitions- og ægteskabslinien.
Der kigges efter hvordan linierne forholder sig til hverandre, hvilke som er hele eller afbrudte m.m. En meget lang og tydelig livslinie tyder på en livsbekræftende og jordnær person.
Håndfladen, hændernes størrelse og udseende, fingerens og neglenes længde og form, kan også indeholder forskellige tegn som hjælper med til at give en fuldstændig tolkning af din personlighed.

En håndlæsning varer ca. 45 – 60 minutter og der er mulighed for, at få hele læsningen optaget på bånd.