Menu

Alekxander teknikken

4. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

F.M Alexander havde en karriere som skuespiller og recitør, men havde det tilbagevendende problem, at han mistede stemmen og blev hæs når han stod på scenen. Da traditionelle behandlinger ikke havde nogen effekt, og hans læger havde bedt ham om at finde en anden profession, satte han sig for selv at finde årsagen og at løse sit problem. Det var baggrunden hans opdagelse af hvordan kroppen fungerer bedst muligt. Hans teknik til psykofysisk genoplæring var på hans tid et revolutionerende bud på at se og forstå mennesket i sin helhed.

I dag er teknikken ligeså aktuel.
Alexander teknikken går ud på at lære dig at bruge din krop rigtigt. Dvs. at du , som de fleste andre mennesker, sandsynligvis har en masse ubevidste dårlige vaner i din måde at bruge din krop på, som du måske ikke har lagt mærke til i dit daglige liv.

Når du bliver undervist i Alexander teknik, bruger Alexander læreren sine hænder og verbal instruktion til at hjælpe dig med at frigøre spændinger, og at organisere kroppen på en måde så basale bevægelser og kropsholdning fungerer ubesværet, og din generelle kropsbrug i fritid og arbejde bliver bedre.

Hvordan virker det?
Der skal være det rette forhold mellem hoved, nakke og ryg det er afgørende for hele kroppens funktion. Det betyder at hovedet har en ledende funktion for kroppen i kropsholdning og i bevægelse. For at hovedet skal kunne lede, er det nødvendigt at hals og nakke er fri for spænding, så at koordineringen af hovedets position kan ske frit og konstant. Effekten af at nakken er fri for spændinger og at hovedet leder, er at ryggen fungerer som en stærk helhed, og er fri for unødvendige spændinger. Den primære kontrol har en positiv indflydelse på brugen af alle kroppens muskler og led.

Baggrunden for hele denne dynamik ligger i tyngdekraftens indvirken på kroppen. tyngdekraften skaber vægten i kroppen. Kroppen er bygget til på en effektiv måde at forholde sig til vægten, ved at en række muskler ligger tæt op af knogle strukturen og støtter på en måde, så at kropsvægten falder gennem knoglerne. Disse musklers arbejde kaldes det postrurale refleks, og det er det der holder os oprejst. Når man tillader disse muskler at fungere, giver det en oplevelse af at “forlænge” i kroppen, eller at være fuldt udfoldet og med en følelse af lethed i kroppen. Man kunne sige at vægten “forsvinder” når den falder igennem knoglerne, idet at vi ikke kan mærke den. Man oplever så at man ikke bruger nogen energi på at være oprejst, stående eller siddende, eller at være i bevægelse.

Hvorfor får man typisk ondt i ryggen?
Det der ofte er tilfældet er at man uden at være opmærksom, er begyndt at bruge kroppen forkert. Stress eller andre faktorer har givet en forøgelse af spænding i kroppen, og man har vænnet sig til at leve med en ændret spændings tilstand i kroppen, der kan være en blanding af spænding og stivhed, og kollaps. Dette kan gradvist udvikle sig til permanente symptomer, i form af smerte, træthed, hovedpine eller irritationer. Men der kan også opstå akutte situationer som hold i nakke eller ryg.

Årsagen er at man er begyndt at “forkorte” kroppen. Spændinger i nakken skaber et pres ned igennem ryggen, og kropsvægtens fald forskydes fra knoglerne til muskler, der så hæmmes i deres arbejde. Man er begyndt at bruge de forkerte muskler til at udføre en funktion, og den onde cirkel er startet. Går man rundt i en længere periode med et sådant pres, kan man være uheldig at udvikle mere alvorlige problemer som slidgigt, rygsmerter, lændesmerter, ischias smerter , træthed og depression eller discus polaps.