Menu

Auragrafi

4. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Auraens historie begynder langt tilbage i vor fortid. Vore forfædre, naturfolket og middelalderens kristne mystikkere, viser auraen som en glorie eller spirituel udstråling omkring mennesket. Det som engang var forbeholdt indviede eller clairvoyante personer, kan i dag klares med et specielt kamera.
Auraen måles i dag  som et elektromagnetisk felt omkring alle levende væsner. De seneste forskning i 80-erne og 90-erne har frembragt aurafotografiet, som gør det elektromagnetiske felt omkring mennesket synligt.

Aura betyder glorie, udstrålingszone, specielt fra hovedet. En særlig stråling, som ifølge gammel okkultisk lære udgår fra besjælede kroppe, i almindelig betydning en persons udstråling. Alle mennesker har en aura. Auraen er vor personlige udstråling og energi. Auraen ligger i forskellige lag omkring kroppen, de forskellige lag kaldes

Den æteriske aura
Den astrale aura
Den mentale aura
Den åndelige aura/kvalitetsauraen

Man kan fotografere auraen omkring et menneske ved hjælp af en speciel fotografisk teknik som er udviklet i Sovjetunionen, som kaldes “Kirlianfoto”. Hvis man kan se eller føle et menneskes aura, og forstå det man ser, så kan man aflæse helbredstilstanden og finde frem til blokeringer i kroppen.