Menu

Biopati

4. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Biopati er en biologisk analyse og helbredsterapiform. Biopati er sammensat af de 2 græske ord Bios som betyder liv, og pates som betyder lidelse. Metoden er grundlagt i begyndelsen af 80’erne af den danske forfatter og behandler Kurt W. Nielsen. Den første biopatskole blev etableret i København i 1981, samme år blev biopattitlen indregistreret og varemærkebeskyttet.
Biopati er en alternativ helhedsterapi omfattende: Vitaminterapi,  Mineralterapi,  Regulationsterapi med urter, Immunterapi med urter og Diætterapi.  Biopaten giver sig ikke af med at stille medicinske diagnoser, men søger ved hjælp af samtale og  alternative analysemetoder at finde frem til et helhedsbillede af patientens biologiske situation.

En biopat gennemgår en 3 årig uddannelse, som omfatter, anatomi, alternativ sygdomslære, ernæringslære, fysiologi,  meridianlære, irisanalyse, mørkefeltmikroskopi, homøopati, regulationsterapi, sygdomslære,  symbioseterapi, kinesiologi eller bio-elektronisk funktionsanalyse.
I den biologiske helhedsterapi indgår flere terapiformer, hvor biopaten danner sig et helhedsbillede af hver enkelt klient.
Der er altid flere årsager til sygdom. Vi er i besiddelse af et stærkt immunforsvar og en række reguleringsmekanismer, der langt hen ad vejen beskytter os mod angreb og genopretter ubalancer. Men hvis den samlede sum af belastninger overskrider denne evne til regulering, vil organismen lide varig overlast og sygdom kan opstå.

Faktorer som forstyrrer kroppen, kan være lige fra ernæringsmæssige problemer, mentale faktorer eller ugunstige påvirkninger fra miljøet for eksempel forurening eller et dårligt indeklima. De første signaler kan vise sig som træthed, hovedpine, hormonelle ubalancer, fordøjelses-problemer, akutte infektioner eller betændelser. Hvis disse signaler f.eks. bekæmpes med kemiske medikamenter, opnår man på kort sigt symptom frihed, men på længere sigt kan der opstå kroniske problemer. Kroppens indre kemiske balance forstyrres og der kan dannes giftige stofskifteprodukter. Denne optrapning af forgiftningerne overlever organismen ved at opsamle og deponere giftstofferne i bindevæv, blodkar, sener, muskler og led med heraf følgende kredsløbssygdomme, gigt, eksem, allergier eller andre kroniske sygdomme
Hvordan bliver man rask ? Ved første test hos en biopat, bliver der lavet et helhedsskøn af kroppens tilstand, ophobningernes og forgiftningernes omfang, kroniske betændelsestilstande, vitamin- og mineralmangler og eventuelle allergier eller intolerancer. Udfra denne test som foretages kinesiologisk (muskeltest) eller med bio-elektronisk funktionsanalyse (ohmmeter) laves en individuel behandlingsplan, som vil omfatte de før omtalte terapier.
Flere biopater anvender også en blodanalyse i et mørkefeltmikroskop, hvor en 1000 gange forstørrelse af en enkelt bloddråbe fra fingeren, kan fortælle om immunforsvarets tilstand, om der ophobes affaldsstoffer og de røde blodlegemers evne til at transportere ilt. Kroppen vil gennemgå en grundig udrensning, samt en genopbygning af slimhinder, væv og mikroorganismer.

Biopaten arbejder også med kost vejledning i fornuftig kost, som ikke er fanatisk. Organismen har behov for proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, vitaminer, mineraler, fedtsyrer og vand. Ernæringens sammensætning er vigtig for et godt helbred, da vi har brug for samtlige næringsstoffer i rette mængder og kostterapien bevirker, at organerne fungerer bedre.

Biopaterne arbejder holistisk, det vil sige en helhedsanalyse, hvor alle typer af belastninger både mentalt og fysisk vurderes. Er der for eksempel opstået eksem, vil biopaten fokusere på årsagerne til problemet, som både kan stamme fra en belastning af tarmsystem og lever, fra nyrerne eller fra luftvejene. Derfor vil en udrensning og en genopbygning af de omtalte organer samt en styrkelse af immunforsvaret være nødvendig. Der kan være specifikke belastninger med gamle kroniske betændelsestilstande, som biopaterne må klarlægge eller der kan være specielle påvirkninger fra det omgivende miljø, som må reduceres eller fjernes helt, før en egentlig helbredelse kan ske. Behandlingen af kroniske sygdomme kan tage flere måneder, men generelt vil der ske en forbedring allerede inden for fire til seks uger.
Det kan dog variere meget og er afhængigt af sygdommens art, varighed og hvor stor en indsats, klienten selv er indstillet på. For andre mere akutte problemer såsom forkølelse og influenza er virkningen af behandlingen særdeles hurtig.
Kroppen vil reagerer på forskellig vis  under en biologisk udrensning. Reaktionerne er positive tegn på, at kroppen begynder at udskille  affaldsstoffer, og bevæger sig tilbage til sundhed igen.
Tilstanden må ikke forveksles med bivirkninger, der modsætningsvis skader kroppen yderligere. Reaktionerne er udtryk for akut afgiftning og er individuelle men ofte ses, tilsyneladende forværring af aktuelle symptomer. Midlertidig genopblussen af tidligere sygdomme. Træthed og humørsvingninger. Hyppig vandladning og ildelugtende urin. Øget sved  akut infektion, diarre, udflåd, hovedpine.