Menu

Clairvoyance

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Betyder klarsyn eller synskhed. Den clarvoyante opfattelse kan gælde fortidige og fremtidige begivenheder. I spontane tilfælde af clarvoiance kan der være tale om indre syn, eller synet kan ses i det fysiske rum, hvor der kan være tale om at fortrænge synsfeltets normale indhold. Er dels vejledning fra åndelige væsener dels rådgivning fra personens egen energi fra hjertet og Det Højere selv. Nogle gange kommer også afdøde fra klientens familie til stede. Jeg bruger et indre syn, hørelse og følelse. Jeg kan se ønsker og målsætning som er “printet ” dybt i personen og nogle gange er vedkommende i kontakt med disse men andre gange er de lagt væk som “umulige” på grund af usikkerhed og gamle negative erfaringer. Ofte ved folk det meste af det, jeg kan fortælle dem. Der kan ligge en stor værdi i, at en anden kan se de samme muligheder. En slags bekræftelse på, at det er godt nok. Det har mange brug for. Nogle tror at en clairvoyant kan se alt eller at hele deres livshistorie både fortiden og fremtiden ruller sig op foran dem. Sådan er det ikke. Nogle gange kommer det nærmest i koder . Jeg får sætninger og billeder vist uden at kunne se sammenhænge og må bare sige hvad jeg oplever. Folk ved næsten altid selv, hvad det betyder ellers kommer det mere klart senere i sessionen. Jeg har ikke altid en fornemmelse af, hvad det er folk har fået med, når de går. Det er heller ikke vigtigt, bare modtageren ved det og det gør de i reglen. Det er bedst, at jeg ved mindst muligt om personen før en reading. Så bliver jeg nødt til at lytte mere til guiderne end til, hvad jeg tror er godt for personen. Du kan ikke regne med at få svar på alt. Nogle ting skal man selv erfare gennem at lytte til livets tale og din indre stemme. Den clairvoyante kan hurtigt få pålagt meget ansvar for andres liv, hvis de virkelig kunne se og svare på alt. Du kan ikke regne med at den clairvoyante giver dig 100% sandhed. Husk at det skal jo tolkes og høres/ses af en person med dennes erfaringer og livsvisdom ikke af en guddom. Det skal ses som vejledning. Du må selv lytte til dit hjerte, om det føles sandt og om du får en besked, som du kan bruge til noget. Vi skal jo huske at vi har den frie vilje, og ingen heller ikke din skytsånd fortæller, hvad du skal. Der er muligheder og rettesnore. Nogle gange kan beskederne virke lidt kryptiske og være vanskelige at forstå. Det kan være fordi, man er kommet tidligt i forhold til den tid, hvor begivenheden opstår. Jeg er flere gange blevet kontaktet af tidligere klienter, som fortalte, at de havde haft svært ved at forstå nogle bestemte beskeder, men nu blev det pludselig helt tydeligt, hvad det betød. Nogle ganske få tror, at de kan planlægge deres liv ud fra den clairvoyantes rådgivning. Det er en misforståelse og ikke hensigten med vejledningen. Der er perioder i vores liv, hvor vi har mere brug for støtte og vejledning end andre. Det meste vejledning er beregnet som hjælp til selvhjælp og mange bliver bedre til selv at lytte til den indre guidning efter at have haft en clairvoyant som en slags tolk og forbindelsled.