Menu

DNA aktivering

16. marts 2017 - Alternative behandlingsformer

DNA aktivering et redskab til større selvindsigt og højere bevidsthed:
Den menneskelige krop indeholder mere end 10 millioner celler. I hver eneste celle findes kromosomer, og i disse vores DNA kroppens biologiske” blue print”. Med andre ord, det er DNA koden som fortæller hvordan du er indrettet, fysisk, psykisk, følelsesmæssigt og intellektuelt.
Processen er enkel:
Personen bringes i en dyb afslappet tilstand ved hjælp af visualisering. Herefter påkaldes den guddommelige kraft, og aktiveringen befales at finde sted med den reneste intention og kærlighed.

EN DNA – aktivering påbegynder et samarbejde mellem din højere bevidsthed, din guddommelige bevidsthed, og din DNA – intelligens, hvor du er med skaberen. Dit liv er som et eventyr, som står skrevet i din DNA, i kodesprog. Aktiveringen af din DNA giver dig mulighed for.
At afkode historien mens du lever, og kan opleve eventyret.
At blive selvhealende og uafhængig og fri.

Vort DNA rummer enorme mængder information, DNA har koden til et bedre liv, et sundere liv, og et liv i frihed.
Gennem DNA aktiverings processen kontaktes det endnu ikke manifesterende DNA potentiale, de såkaldte virtuelle DNA strenge. det guddommelige blueprint, som rummer arbejdstegningen og detaljerende beskrivelser af hvem vi egentlig er. Koden som kan ændre vort liv. 

Der sker bemærkelsesværdige resultater som er vedvarende: Kroppen renser ud og mange typer sygdomme forsvinder. Psyken renser ud og forløser følelsesmæssige problemer. Evnen til at løse opståede problemer forstærkes. Sanserne skærpes, relationer til andre mennesker forbedres. Listen over positive resultater er lang. Sidst, men ikke mindst, mennesker begynder at opdage sig selv, hvem de virkelig er, og finder vej i livets labyrint. det personlige livs formål begynder at vise sig.

1. aktivering:
I den første aktivering påkaldes de to arketypiske kromosomer, ungdoms og vitalitetskromosomerne, som befinder sig i den æteriske sfære, der i det fysiske modsvarers af alle kromosomerne og som aktiveres først. Disse er primært ansvarlige for at aktivere det multi-strengede DNA til dets fulde potentiale.
Første aktivering er nøglen til at åbne døren til det sovende DNA

2. aktivering:
Den anden aktivering fuldstændiggør processen og accelerer psykisk opmærksomhed og subtile forandringer. Den fuldender og integrerer den indre healings proces, som bliver påbegyndt i første aktivering. Resultatet viser at man tænker mere med hjertet, er mere i fred med sig selv og mere tilstede i nuet.

3. aktivering
Accelerer den enkelte op til sine enestående kvaliteter og sit livs – formål. Det unikke potentiale. Den skaber kontakt til de spirituelle energier, som er nødvendige for at bryde de mentale og følelsesmæssige barrierer der er indkapslet i det underbeviste og ubevidste sind. Giver den enkelte mulighed for at forløse den afgørende indre modstand for således at opnå og blive mere modtagelig for sin guddommelige natur.

4. aktivering
Udfører et højt niveau af integration af de maskuline og feminine energier. Formålet med denne aktivering er at medvirke til opnåelse af en fuldstændig balance i menneskets udvikling med hensyn til køns -bevidsthed.
Når de er opnået, vil individet virkeliggøre en forenet menneskelig bevidsthed, som er udstyret med evnen til at håndtere de begyndende elementer i guddommelig bevidsthed. Den nedarvede forestilling om dualitet vil vige pladsen for guddommelig dualitet, og mennesket bliver mere opmærksom på sin guddommelige natur.