Menu

Grafologi

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Grafologi eller skrift ekspert er læren om håndskrift og psyke den bliver også kaldet skrift psykologi og er et redskab til at beskrive en person med, håndskriften afspejler vore karakter egenskaber og sinds tilstand.

Vi benytter hjerne funktionerne når vi skal skrive, derfor giver vores håndskrift udtryk for et bestemt bevægelses mønstre, og det er disse fagter og bevægelser i håndskriften som en dygtig grafolog kan danne sig et billede af og dermed beskrive en person, håndskriften skal have de samme karakter egenskaber og den samme sindstilstand, som personen og kroppens øvrige bevægelses mønstre, er i besiddelse af.

Med vor personlige håndskrift viser vi, hvordan vi opfatter os selv og vores rolle i forhold til vore omgivelser.  Hånd skriften er en tillært færdighed, som viser personens motorik. Selve indholdet og ordforrådet  af det skrevne er helt uden betydning, det er formen, rytmen, størrelsen, tryk, tempo, vinkler og bevægelserne og tilegnede særpræg at skrive på, samt fordelingen af skriften på papiret, som er det afgørende. Til slut danner grafologen sig et indtrykket af helheden som skal  stemme overens med tolkningerne.
Til en håndskriftsanalyse skal der bruger 1-2 skrevne A4 sider og helst på  ulinieret papir. med underskrift, det er vigtigt at papiret er forsynet med en underskrift ,da den oftest er helt anderledes end resten af skriften, de flest mennesker har tilegnet sig deres helt personlige underskrift.

Grafologer bruges af vort retssystem til  bl.a. til at bestemme om en skrift er ægte eller falsk hvis  der er tale om bedrageri, dokumentfalsk, forfalskede underskrifter m.m.