Menu

Healing massage

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Healingmassage er på en gang en fin og afspændende kropsmassage og et dybt redskab i personlig udvikling. Det er en meget rolig, omsorgsfuld massage, som støtter modtageren i at synke ind i en dyb, indre stilhed og hjælper til at mærke krop og følelser mere intenst.
Kroppens spændinger kan naturligvis komme fra skæve arbejdsstillinger og lignende. Men nok så mange gange, spænder vi op på grund af stress eller fordi noget går os på. Når der løsnes  op for disse spændinger i Healingmassage, vil der ofte dukke stemninger, billeder eller tanker op, som minder os om den situation, spændingen opstod i. Og dermed giver massagen os mulighed for at blive mere bevidste om, hvad der faktisk rører sig i os.

Når du giver og modtager massage, får du et mere ægte, nært og vidende forhold til den berøring, der for mange er den mest forsømte og problematiske af vore sanser. En fortrolighed, der kan give en større tryghed i dig selv og i forholdet til andre.
Healingmassage er bygget op, så den understøtter og respekterer kroppens psykiske energi. Og efterhånden som du får et dybere kendskab til massagen, inddrager vi et mere bevidst arbejde med energierne, så massagen bliver en kombination af massage og healing.
Mange har gennem massage eller på anden måde oplevet, at der i berøringen er andet og mere end det rent fysiske. Men vi mangler viden om, hvad det er der findes i de sanser og hvordan  vi  skal forholde os til berøringssansen. Og her giver healingmassagen en god ramme for, at man stille og roligt kan optræne evnen til at komme i kontakt med sine sanse-energierne
Samtale: indgår som en naturlig del af Healingmassage. Massøren støtter på en fin måde en dybere kontakt til krop og følelser, men vi har også behov for det overblik og den forståelse, tankerne giver os.
Ofte hænger gamle oplevelser og stemninger fast, præger os, giver os spændinger, selv om de måske er gamle
Det  kan Healingmassage give mulighed for at løse op for.