Menu

Healing

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Healing betyder at gøre hel:
De sker ved at formidle lægende energi, normalt ved hjælp af hænderne og positive tanker. Denne energi findes i ethvert levende  menneske, men nogle mennesker har et større talent for at heale end andre, men denne vitale kraft findes i os alle, det er også denne vitale kraft som holder os raske og som reparerer skaderne, når vi har været syge eller
været skadet.
Vigtigt er det med tillid og tro, samt en god kommunikation mellem healer og patient, samt patientens  modtagelighed og viljen  til at blive rask. 

De personer der udfører healing  kaldes for healere. Healeren er en kanal for energi, som modtages og viderebringes. Der er forskellige arbejdsmetoder – nogle healere arbejder med hænderne direkte på kroppen, andre healere arbejder uden at røre kroppen, men arbejder via auraen (se Aurategning). Healeren benytter sin intuition eller clairvoyante evner til at registrere, hvor følelses blokeringerne sidder. Gennem healing vil også følelsesmæssige ubalancer blive afbalanceret gennem samtale omkring evt. traumer, der kommer op til overfladen under behandlingens forløb (se Clairvoyance).
Tidligere var healing en medfødt evne – i dag er healing oftest et tillært “håndværk”.
Der er en udbredt opfattelse blandt healere, at alle lidelser er symptomer på et dybtliggende sammenbrud i menneskets sjæl, og ved hjælp af healing kan harmonien og helbredet genoprettes.
Healingen omfatter håndspålæggelse – bøn – aura – massage – bevidstheds-gørelse – dybdeafspænding, og dybde-psykologi.
Healing er at kanalisere positiv energi fra noget, der er større, til et andet levende væsen. Og som sådan har healing gennem historien ikke ændret sig meget. Den er kaldt meget forskelligt, men energiarbejdet har altid handlet om det samme. Energien kommer udefra for at skabe balance i et andet væsen.
Krop, sind og ånd hænger sammen. Kroppen registrerer alt. Den husker alle påvirkninger. Er der ikke opmærksomhed på signalerne, bliver den overbelastet. det kan forårsage akutte som kroniske smerter, spændinger og sygdomme. Det er vigtigt at passe kroppen, så den fungerer optimalt. Den er sjælens bolig og sindets bevægeapparat. Kroppen skal bruges hele livet!
Konflikter i en selv, og i forhold til omgivelserne, sætter sig både fysisk og psykisk. Begge dele skaber blokeringer, der nedsætter energiniveauet. Bliver der ikke løst op for disse blokeringer mistes kontakten med en selv og selvfølelsen.
Det holistiske budskab, der ligger i at alt hører sammen i et særligt forløb, gør det til lidt af en udfordring at forebygge sårbarheden overfor angst, ensomhed, bitterhed, afmagt, jalousi, håbløshed og hvad der opstår i hverdagen.