Menu

Hypnose

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Hypnose defineres på mange forskellige måder af de forskellige læger og psykoterapeuter, men de fleste er enige om, at metoden i sin helhed går ud på at skabe en sindstilstand, hvor den normale tænkning midlertidigt er suspenderet, og oplevelser af usædvanlig karakter kan finde sted
Hypnose er en sjælelig og legemlig tilstandforandring, der kan defineres som en tilstand af overdrevet modtagelighed for suggestion, fremkaldt ad kunstig vej.
I hypnotisk trance er bevidstheden så tilpas afslappet, at terapeuten kan kommunikere suggestioner til personens underbevidsthed, uden at bevidstheden gør modstand.
Underbevidstheden er i denne tilstand åben for positiv påvirkning.  Ved den terapeutiske hypnosebehandling, vil patienten blot føle sig døsig og dejlig afslappet. Underbevidstheden er i denne tilstand meget åben for påvirkninger, og de positive påvirkninger, som under behandling indgives, vil fortrænge de passive eller negative impulser. Hos forsøgspersonerne, varierer afslapningen under hypnose fra meget let trance, til meget dyb trance. Når behandlingen afbrydes, er du naturligvis helt  dig selv igen.
Den moderne form for hypnose kan bruges af alle og er derfor meget anvendelig og virkningsfuld. Hypnose er et uvurderligt terapeutisk redskab. Hypnose er en afslappende og sikker måde at kontakte de ubevidste ressourcer på, så man bl.a. kan frigøre angst, nervøsitet og stress, mindske smerter, slippe uønskede vaner og opnår bedre selvværd. Derudover kan hypnose bruges til nemmere at nå  sine mål.
Alle kan lære at bruge hypnose, som en effektiv værktøj. Det vil samtidig give dig et nyt kreativt værktøj og styrke dig som menneske uanset om du arbejder som underviser, behandler, pædagog, leder, sælger , advokat eller noget helt andet.
Hypnosen vil  give dig mulighed for at brugen den viden, som du i forvejen har mere effektivt , og for at skabe en positiv forandring og få lettere adgang til din intuition og det ubevidste sinds kreative evner, og du vil opleve en bedre livskvalitet.  Hypnose er en terapeutisk metode, som kan anvendes blidt og effektivt, etisk forsvarligt og med respekt for den enkelte til at hjælpe mennesker med at løse problemer, skærpe  indlæring, forbedre koncentrationen, stimulere hukommelse. Hypnose er god til at frigøre ressourcer, åbne for intuition og kreativitet. Trancemetoden kan med succes anvendes til at opnå sundhed og tilfredshed med livet.
Den moderne forskning i den menneskelige hjerne har vist, at nogle mennesker fortrinsvis anvender højre side af hjernen, andre mest venstre hjernehalvdel. I den højre hjernehalvdel foregår den følelsesmæssige musiske tænkning. I den venstre hjernehalvdel foregår den strengt logiske tænkning. Denne forskning vil måske fremover gøre det muligt bedre at kunne forstå, hvorfor mennesker er modtagelige for hypnose.