Menu

Iris Analyse

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Ordet “iris” stammer fra den græske mytologi, hvor Iris er navnet for “Regnbuens Gudinde”.

Øjnene er kroppens spejl. Forskellige farvetegn og mønstre i øjets iris henviser til ubalancer i kroppen og specifikke lidelser. (Man taler derfor ikke om sygdomme, men om ubalancer). Man ser mere efter årsagerne end efter symptomerne, og kan sætte ind med en behandling før symptomerne udvikler sig til sygdom hos personen. Det er derfor tale om en enkel, ufarlig, smertefri og hurtig  metode.
Irisanalyse anvendes af irisanalytiker  som mener at man kan diagnosere via irisen i øjet på samme måde som zoneterapeuter,  anvender forskellige zoner under fødderne for at skabe balance, kan man med en irisanalyse, fortælle hvad der er galt med kroppen, ved at studere irisen i øjet.
Irisanalysen er et vindue til menneskets indre. Klare, rene øjne er et tegn på sundhed og velvære. Irisanalysen er en af de meget præcise metoder til at kortlægge ubalancer, sygdomme og dårlige vaner. Analysen kan udrede, om en sygdom er under udvikling, eller om den er et overstået stadie. Øjnene er lige som en printplade, der har forbindelse med ryggen via nervesystemet, der igen har forbindelse med samtlige organer. Uanset hvad der sker i kroppen, påvirker det øjnene, og man kan aldrig løbe fra de spor, sygdomme, ulykker eller arvelige dispositioner sætter.
Til analysen anvendes lup eller mikroskop, selve analysen foregår ved, at personens iris bliver belyst og forstørret, hvilket rent praktisk letter analysen. Det kan desuden kombineres med at tage et billede af iris, som  kan  studeres senere, analysen er smertefri.
Øjets iris undersøges for farveændringer, pletter og spalter, der fortæller den trænede irisanalytiker om kroppens ubalancer. De forskellige pletter, former og misfarvninger i iris afsløre nedarvede stærke og svage sider i relation til personens sundhedstilstand.
Den grundlæggende struktur er uforandret gennem hele livet.
Alt hvad der opstår af ubalancer i kroppen, vil manifestere sig i iris som helt specifikke tegn. En trænet irisanalytiker er i stand til at se, hvad der er sket med en patient fra denne blev født til i dag samt visse dispositioner for fremtiden. Nogle af de ting man ser er f.eks. fordøjelsesproblemer, betændelse, om du har fået fjernet en tand, eller er blevet opereret. virus, smerter, dine organers tilstand, mangler på vitaminer/mineraler, immunsystemets styrke, åreforkalkning m.m.
Men noget af det vigtigste er, at man kan se dispositioner og arveanlæg for visse sygdomme og på den måde sætte ind med forebyggende behandling . En irisanalyse er derfor et diagnoseværktøj, som fortæller om både personens generelle helbredstilstand og tilstanden i hvert af kroppens organer uanset om disse er nedarvede eller opstået senere i livet. Diagnosticering Iris inddeles i områder som en urskive. Hvert område repræsenterer organerne, kirtlerne og kroppens funktioner. Under undersøgelsen ser man efter bestemte markeringer, som kan indikere et potentielt helbredsmæssigt problem. Hvis der f.eks. er en markering ved “15 minutter” er det tegn på, at personen har nedarvet et potentielt problem med hjertet.  Der vil ofte ses en klarere øjenfarve under et behandlingsforløb. Venstre iris står i forbindelse med venstre side af kroppen. Højre iris  til højre side