Menu

Jordstråler

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Hvad forstår man ved miljø og jordstråler?

MILJØSTRÅLER
Miljøstråler er menneskeskabt elektromagnetisk stråling, der kan være skadelig for mennesker, dyr og planters organisme.

JORDSTRÅLER
Ved jordstråler forstås de stråler fra jordens indre, som skader den menneskelige organisme. Jordstråler er også en form for elektromagnetisk stråling. De kan sammenlignes med radioaktiv stråling fra jorden, dvs. de er allestedsnærværende, og de har den egenart, at de uhindret trænger gennem alt materiale, og derfor kan de måles i nøjagtig sammen intensitet ved jordoverfladen som øverst i et højhus. De mest typiske stråletyper betegnes vandårer, Hartmann- og Currystråler, og kosmiske stråling.

Det elektromagnetiske spektrum omfatter gamma, røntgenstråling, ultraviolet lys, synligt lys, infrarød stråling samt radiobølger. Synligt lys udgør kun et meget lille område af det elektromagnetiske spektrum. Jorden modtager elektromagnetisk stråling af alle bølgelængder fra rummet, men kun det synlige og ultrakorte radiobølger kan trænge gennem atmosfæren.

MILJØSTRÅLER
De dannes fra alle de elektriske installationer, som vi omgiver os med i hverdagen. Her kan nævnes: Køle/fryseskabe, mikrobølgeovne, højtalere, clockradio, TV, EDB, kopimaskiner, laserprintere, magnetlamper, vandsenge, magnettæpper, højspændings-ledninger, S-tog, radaranlæg, transformatorstationer, TV-sendemaster m.m.. Hertil kommer også atomsprængninger samt nedfald fra kernekraftuheld. Hvis ens immunsystem ikke er på “toppen” bliver man hurtigere påvirket af de menneskeskabte stråler. Vi må heller ikke glemme Radonopsvining i beboelser, det er et større problem end i umiddelbart får oplysninger om.

VANDÅRER
Er f.eks. brudspalter som er fyldt op med grus og sten. Regnvand siver ned i undergrunden, hvor der dannes et netværk af ganske små vandårer, der igen føres sammen til større vandførende lag i undergrunden. Disse vandførende lag kan have en skadelig indflydelse på alle levende organismer. På vandets vej i undergrunden findes snævre passager, hvor vandet presses igennem, og det er her, der opstår gnidningsmodstande med energier, der stråler lodret opad. Jo større pres der er på vandet, jo mere kraftig og skadelig er strålingen.

ANDRE SKADELIGE JORDSTRÅLER
Jorden er omsluttet af to gitternet.
Hartmann-gitternettet, der altid findes i nord-syd og øst-vestgående retning.
Curry gitternettet, der går diagonalt på Hartmanngitteret, dvs. øst-sydøst og vest-sydvestgående retning. Begge disse irritationszoner er skadelige for alle levende organismer.

Jordforkastninger er brudspalter eller forskydninger i undergrunden, som udløser spændinger og irritationszoner, og kan derfor være skadelige.

Kosmisk stråling er stråling, som kommer udefra rummet, dvs. stråling som trænger ind gennem jordens atmosfære.

HVOR SKADELIGE ER STRÅLERNE
Der er en masse ubehag og følgesygdomme, hvis man opholder sig i længere tid ad gangen i de her nævnte miljø- og jordstråler. Dette gælder specielt placeringen af ens seng, lænestol eller arbejdsplads.

Sygdomsbilledet spænder vidt, afhængig af bestrålingen, og om ens immunforsvar er på „toppen” eller helt i “bund”.

Her han nævnes f.eks. søvnforstyrrelser, hovedpine, ledsmerter, muskelsmerter, astma, bronchitis, sengevædning, aggressivitet, eksem, cancer, prikken og stikken i hele kroppen, samt besvær med at optage vitaminer og mineraler.

KAN DE LOKALISERES
Ja – absolut! – vore uddannede opmålere benytter fortrinsvis vinkelpinde, der ved udslag afslører, hvor der findes skadelig jordstråling. Er husets kat vild med at ligge i Deres seng eller stol, bør De overveje at få foretaget en opmåling, da katte, bier og myrer foretrækker bestrålede opholdssteder, hvorimod hunde og geder undgår disse.

KAN DE NEUTRALISERES
Vi mener – efter mange undersøgelser af apparater som er i handelen i Danmark, at virkningen er MEGET tidsbegrænset. Det er alt for farligt at ligge i et bestrålet felt og håbe på at apparatet virker. Det er med livet som indsats. Flyt sengen/stolen – og bevar helbredet.

Kilde: Miljø- og Jordstråleforeningen Danmark  www.mjd.subnet.dk