Menu

NLP

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

NLP står for (Neuro Lingvistisk Programmering) det handler om , hvordan vi bearbejder sanseindtryk i vores hjerne. Hvordan vore tanker afspejler sig i vores måde at udtrykke os på både verbalt og kropsligt, indadtil mod os selv og udadtil mod andre.
NLP er et mentalt træningsprogram, der arbejder direkte med sanserne (Neuro) og med sproget (Lingvistisk) samt den måde hvorpå vi har lært vore adfærd og kommunikations og tankemønstre igennem tiden. Programeringen, hvert menneske har sin egen opfattelse af virkeligheden og denne opfattelse kan lægge en bremse på den almindelige omgang med andre mennesker udfra en opfattelse af, hvad man kan og ikke kan.
Hvad kan vi bruge NLP til?
Faktisk bruger vi alle sammen NLP i hverdagen mere eller mindre bevidst og med større eller mindre succes. NLP gør os nemlig opmærksomme på vores tanker, vores egen indre dialog, om vi oplever verden i billeder, om vi lytter efter ord, struktur, og sammenhænge eller om vi mere fornemmer det, der sker omkring os. NLP gør os også opmærksomme på, at det der foregår inden i os, jo ikke kun påvirker vores egen adfærd over for os. NLP kan således hjælpe os til at forbedre vores samvær med andre.
NLP benyttes i mange sammenhænge, og måske er det mere aktuelt end nogensinde, da behovet for godt samarbejde og kommunikationen mellem mennesker er stigende. Flere og flere virksomheder kræver større ansvar og fleksibilitet af deres medarbejdere.
NLP giver mulighed for såvel faglig som personlig udvikling i relation til arbejdslivet og menneskelig udvikling. Alt hvad vi lærer har vi jo med uanset, hvor vi færdes.