Menu

Numerologi

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Numerologien er det ældste alternative system vi har
Numerologi er læren om tallene og deres mystik og tallenes betydning. Det er det ældste alternative værktøj, vi har. Der er mange ting, vi ikke havde haft i dag, hvis tallene ikke havde været der.  Uanset hvor langt tilbage vi går i historien, er der noget med tal. Man bytter bogstaverne i sit navn om til tal-værdier for at få en slags (nummerhoroskop) tallene kan også bruges til at arbejde med i en for for kombination af årstal og din fødsels-dato og din alder er din personlige nøgle og giver væsentlige oplysninger om dig
tallene fortæller om mennesket og universet, forståelsen af de 10 talbogstaver
tallene fra 0-9 er en nøgle, som åbner døren til en dybere indsigt i universets opbygning, men også til en bedre indsigt i vort eget liv.
Vi omgiver os med, og bruger tal hver dag. Tallenes verden er spændende og forståelsen af deres individuelle betydning er fascinerende og giver os indblik og forståelse for kræfterne i vort eget liv.
For det enkelte menneske spiller tallene en rolle på mange måder, idet hele livet er bestemt af tal. Man er født på et bestemt klokkeslæt, på en bestemt dato, i et bestemt år. Dag efter dag på bestemte tider foretages bestemte ting, kort sagt, tilværelsen regeres af tal. Som ganske små lærte vi at tælle til 10.  De fleste opfatter nok tal  som noget tørt og kedeligt. Men tallenes verden er spændende og forståelse af deres individuelle betydning er fascinerende og giver os indblik og forståelse for kræfterne i vort eget liv. Det er nok de færreste der tænker på, at tallene også har en indre betydning. Hvert tal har sin egen personlighed og kan beskrive vore tanker og følelser.
Numerologien kan hjælpe os til at finde ud af vort indre, til at få balance på alle planer i vort liv, til at kunne leve de bedste energier ud i vort grundtal. Når vi hver især har de perfekte navnetal, som passer præcis til vores grundenergi, sender vi nogle andre energier ud og tiltrækker dermed noget andet og bedre. Vi bliver bedre til at leve vort liv, al ting flyder bedre for os. Når vi er i harmoni med os selv, takler vi også livets opgaver på en anden måde; vi bliver bedre til at styre livet og bedre til at skabe nye og bedre muligheder for os selv fremover.
Hvert tal har en energi; nogle er altid heldige, nogle er altid uheldige, nogle er gode for nogen, men ikke for andre afhængig af fødselsdagen. Hvert bogstav i ens navn har en talværdi og lægges dette sammen, finder vi det dobbelte tal i det enkelte navn. Man kan ved at opstille et numeroskop beregne hvilke energier en person har med sig. Man kan analysere personens liv, helbred, kærlighedsliv, relationer, held/uheld, penge, job m.m. Navnetallene kaldes skæbnetallene, idet vore navne er vor identitet; en energi vi lægger på os selv, andre mennesker pålægger os denne energi, og vi er kendt under disse energier i systemet. Disse energier er det, vi udsender og dermed tiltrækker i vort liv. Står vi med nogle uheldige navnetal vil det derved være energierne i disse tal, vi tiltrækker. At få lavet et numeroskop hos en professionel numerolog betyder at få de nuværende energier (navne og grundenergi) analyseret og derefter at få udarbejdet de perfekte tal, som er i total harmoni med det enkelte menneske. Dette kan for nogle betyde, at de i praksis må ændre et eller flere af deres navne, eller ændre den nuværende stavemåde.