Menu

Rebirthing

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Rebirthing  er en bestemt ånde drætsteknik hvor du via ånde drættet blidt og nænsomt kan forandre gamle og ofte traumatiske følelser, tanker og overbevisninger, som giver dig mulighed for, at bearbejde dybt liggende spændinger, så en positiv tænkning kan afløse negative tanker, hvilket vil resultere i en bedre livskvalitet og bedre kontakten med dine følelser.  Det er en terapi, hvor du arbejder med dit livs grundlag, de opfattelser, tanker og handlingsmønstre der former dit liv.

Ved at du bevidst trækker vejret fuldt og helt i lange dybe, rytmiske åndedrag, aktiverer, åbner og udrenser du din krop og baner vej for at traumatiserende oplevelser kan komme op til overfladen, for at blive erkendt, bearbejdet og forløst, med nye, styrkende og kærlige programmeringer.
Vejtrækningen har altid været meget brugt, som et redskab til at øge præstationer indenfor idræt, dans, drama, yoga m.m.
Med en god terapeuts hjælp  støttes du under denne proces i at give mere og mere slip på uhensigts mæssige tankemønstre, som hindrer dig i at leve det liv, som du dybest set drømmer om at leve. Tanker og den energi der bruges på tanker, skaber resultater.
Du vil opleve, at når du bliver bevidst om gamle følelser og tankemønstre, så kan du vælge at ændre disse til at leve dit liv på en langt mere tilfreds stillende måde. Du kan skabe dit liv , som du ønsker det skal være.

Rebirthing kan række helt tilbage og bearbejde ens fødselsoplevelse. Hvor det er mere normalt at snakke om den tidlige barndom som de første personligheds indtryk, kan Rebirthing vise os at fødslen er et af menneskets stærkeste oplevelser, og den virkelig påvirker os, og er med til at forme ens “beslutninger” omkring livet.
Men man starter som regel først med at arbejder med  det, der er presserende for dig lige nu, dine parforhold, din angst din usikkerhed, eller i det hele taget mangel på følelsen at man virkelig lever.

Rebirthing er et udviklings-redskab, der ved hjælp af psykoterapeutiske redskaber og åndedrættet,  virkelig kan forandre dit liv og den måde du ser  verden på. Efterhånden vil du lære, at den egentlige styrke ligger i din evne til at vælge hvad du vil tænke, og hvordan du vil bruge din energi, at det er dig der bestemmer i dit liv. Rebirthing giver nogle kraftfulde indsigter, renser ud i krop og sjæl og giver dig et værktøj til udtryk og udvikling af personlig succes og velvære.
Rebirthing kan defineres som en følelsesforløsende terapiform og som et udviklingsredskab, Rebirthing giver indsigt i og forståelse for, hvem du i virkeligheden er.