Menu

Regressionsterapi

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Under regressionsterapi arbejder man med at afdække årsagen til et psykisk problem. Sådanne problemer kan f.eks. være forårsaget af traumatiske oplevelser tidligt i barndommen eller måske endda i et tidligere liv. Megen psykisk energi bruges til at holde pinefulde erindringer væk fra bevidstheden, og en sådan fortrængning resulterer altid i et symptom af en eller anden art. Når årsagen eller erindringen genopleves i al sin intensitet sammen med de tilhørende følelser, resulterer det ofte i en forløsende afreaktion.
Herefter kan andre problemer, som evt. er afledt heraf bearbejdes terapeutisk (dvs. “efterslæbet”). Rekonstruktionen af traumehistorien omfatter nemlig også en systematisk gennemgang af hvad begivenheden betyder, både for dig selv og for dine nærmeste omgivelser. Der kan  bruges klinisk hypnose til at fremkalde erindringsbilleder fra underbevidstheden.
Hypnose er nok den mest kendte metode til at komme i en ændret bevidsthedstilstand, som gør det muligt at genkalde fortrængte minder.
Der findes også andre teknikker, men hypnose er afgjort den metode, som er bedst undersøgt og gennemprøvet. Den hypnotiske trance er ikke som nogle tror en slags søvn, men derimod en tilstand af dyb afslappelse kombineret med koncentreret opmærksomhed, hvor man ved maksimalt at udnytte den højre hjernehalvdel (som er sædet for den intuitive tænkning, følelser og drømme) bliver i stand til at opleve forestillingsbilleder på en helt anden måde end i den normale bevidsthedstilstand.
Du vil ikke komme til at miste kontrollen over dig selv, og du vil blive instrueret i, hvordan du hurtigt selv kan bringe dig ud af hypnosen. I nogle tilfælde kan årsagen til et problem ikke findes i dette liv; i sådanne situationer kan regression til tidligere liv (reinkarnationsterapi) vise sig at være velegnet som alternativ metode. Erindringer fra tidligere liv kan komme til os på mange måder: Deja vu oplevelser, drømme med gentagende temaer, uforklarlig angst i bestemte situationer etc.
Mange mennesker er afvisende overfor tanken om at prøve reinkarnationsterapi, enten af religiøse grunde eller fordi de synes, at de har problemer nok i deres nuværende liv.
Alligevel sker det af og til at sådanne personer i terapi oplever, at roden til deres problemer forekommer at være så dybtgående, at de ikke kan løses ved traditionel psykoterapi. Dette har medført, at reinkarnationsterapi igennem de sidste 20 år er blevet mere og mere udbredt, specielt i USA og Holland, og samtidig har udviklet sig til at blive en selvstændig form for psykoterapi med egen protokol.
Reinkarnationsterapi integrerer elementer fra forskellige psykoterapeutiske retninger: Freud, Jung, Reich, psykodrama, gestalt- og hypnoterapi samt transpersonlig psykologi. Nedenstående er en liste over forskellige psykologiske problemer, som reinkarnationsterapi i mange tilfælde har vist sig at kunne afhjælpe: Usikkerhed og angst for at blive forladt Depression og manglende energi Psykosomatiske problemer Fobier og irrationel angst Seksuelle problemer Spiseforstyrrelser Skyldkomplekser. Det  er ikke  et mål i sig selv at få erindringsbilleder fra et tidligere liv til at dukke op, men derimod  et middel til at opnå indsigt, følelsesmæssig forløsning og indre heling. Det skal understreges, at det ikke er nødvendigt at “tro på” eksistensen af tidligere liv for at kunne få gavn af reinkarnationsterapi – det er helt op til dig selv om du vil betragte oplevelserne som udtryk for tidligere inkarnationer eller som et produkt af dit eget indre fantasi liv.