Menu

Reiki Healing

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Reiki blev fundet i slutningen af 1800 tallet af Mikao Usui, som var en kristen præst. Gennem studier af gamle sanskrit skrifter fandt han formen, symbolerne og beskrivelsen af hvordan Buddha healede. Gennem faste, meditation og bøn opnåede Usui kontakt til energien og udviklede Usuis System af Naturlig Healing, også kaldet Usui Shiki Ryoho eller i daglig tale Reiki, som betyder Universel Livsenergi.
Tradition er blevet videreført af liniebærerne Chijiro Hayashi, Hawayo Takata og den nuværende: Phyllis Lei Furumoto, samt utallige Reikimestre og elever over hele verden.

Reiki er en healingsart, der påvirker både fysisk, psykisk og spirituelt.
Fysisk gennem at lindre smerter, fjerne spændinger, rense og bringe kroppen i ro og harmoni.
Psykisk ved at opløse blokeringer, skabe balance, frigøre negative holdninger, bearbejde følelser og uhensigtsmæssige forestillinger.
Spirituelt ved at skabe en varig og udviklende forbindelse mellem den enkelte og universets livs- forstærkende energi. Reiki er ikke tilknyttet nogen religiøs overbevisning eller retning, men er en måde at opleve og anvende den guddommelige kraft på.

Reiki formidles gennem hænderne. Udøveren lægger sine hænder på modtagerens krop og lader energien strømme. Reiki lader sig ikke påvirke eller hindre af behandlerens tanker eller forestillinger. Den har sin egen intelligens, der altid vil opfylde og støtte den enkeltes behov bedst muligt, også på ikke bevidste områder.
Modtageren vil ofte fornemme energien som lethed, strømninger, varme, afspændende, livsbekræftende og glædes skabende.

Reiki videregives gennem indvielser. Disse skaber den naturlige og varige kontakt til universets livgivende kraft, som er Reiki og får den til at virke, enkelt og ligetil.
For at få optimalt udbytte af forløbet skal der være et bestemt tids interval mellem de enkelte indvielser, således at energien integreres på alle planer.