Menu

Tegneterapi

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Tegneterapi begyndte for alvor at blive udbredt i begyndelsen af 1960’erne, men mange år før havde den schweiziske psykolog C. G. Jung understreget betydningen af at anvende tegninger i psykoterapi til at få ubevidste symboler som led i helings processen frem. Tegneterapi er en speciel form for psykoterapi, som kombinerer både psykologiske teorier og kreative processer.

De fleste mennesker er ikke vant til at tegne eller male, det er netop det, der er det bedste udgangspunkt for terapien. Den tekniske kvalitet af billedet er ikke det afgørende i tegneterapi. Ved at tegne spontant og intuitivt kommer man hurtigere ind til problemets kerne.

Ved hjælp at tegninger kan terapeuten f.eks. hjælpe med at bearbejde problemer, styrke selvtillid og selvværd, udtrykke følelser, som er svære at tale om, samtidig med at den  personlige styrke bliver udviklet.

Det er altid lettere at forholde sig til et billede end til sig selv. Tegneterapi er en fri og legende måde at møde sig selv på. Ubevidste konflikter kan således afdækkes gennem denne metode, og både selv indsigt og selvtillid øges gennem den kreative proces. Ved at tegne sine følelser, får man ofte illustreret og klarlagt sine problemer, idet tegningen med sine symboler viser, hvad der sker i dig. Dette kan medvirke til at løse op for en videre udvikling. Tegningen bruges herefter i den efterfølgende kommunikation og samtale med terapeuten, som sammen med dig tolker dine tegninger, og lærer  dig at tolke de forskellige symboler som er i din tegning, du lærer også at bruge tegneterapien i din hverdag, du opnår at få et redskab ved hjælp af tegneterapien, der kan hjælpe dig selv videre, her i livets mange forskellige forhold.