Menu

TKM Tradionel Kinesisk Medicin

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

TKM Traditionel Kinesisk Medicin  tager sit udgangspunkt i en flere tusind år gammel kinesisk kultur og livsvisdom. I det gamle Kina oplevede man værdien af et godt helbred og indså, hvilken indflydelse vores følelsesmæssige liv, vores livsstil og vores omgivelser har på vores velbefindende. At vitalisere og opretholde balance i livsenergien og de indre organer sås dengang som i dag som en forudsætning for sundhed og harmoni. I tråd med dette ses sygdom som et udtryk for ubalance. 

Indenfor Traditionel Kinesisk Medicin tilstræbes det at højne livskvaliteten, forebygge sygdom og genetablere balance. Til dette benyttes nåle, urter, indre øvelser og massage. Sideløbende hermed tillægges kostvejledning og livsstilvejledning stor betydning. “Kinesisk medicin”, ofte kaldet (Orientalsk medicin eller Traditionel Kinesisk Medicin) (TKM), omfatter en uhyre mængde af folkemedicinske skikke baseret på mystik. Man hævder at kroppens livsenergi (chi eller qi) cirkulerer gennem 14 kanaler, kaldet meridianer, som har forgreninger med forbindelse til kropslige organer og funktioner. Sygdom tilskrives en ubalance eller forstyrrelse af chi.  Den diagnostiske fremgangsmåde som bruges af TKM udøvere, kan indeholde ud spørgning, medicinsk historie, livsstil, observationer, (hud, tunge, farve) lytning, åndedrætslyde og pulstagning. Seks puls aspekter, som siges at have forbindelse med kroppens organer eller funktioner, tjekkes på hvert håndled for at bestemme hvilke meridianer, som er i underskud af chi.

Akupunktur eller Zhen-Jiu, som det hedder på kinesisk, har sine rødder i det gamle Kina og har i særlig grad rod i traditionel kinesisk medicin. Mens vestlig lægevidenskab især bygger på det, der kan måles og vejes (blodprøver, røntgenbilleder o.s.v.) er akupunktur og traditionel kinesisk medicin først og fremmest en erfaringvidenskab med en 3000 årig historie. Erfaringen, som danner grundlaget for akupunkturbehandlingen, er systematiseret i begreber som Yin og Yang, meridiansystemet, de 5 elementer, qi (“energi”), xue (“blod”), shen (“sjæl”), yin-ye (“kropsvæsker”) og zang-fu (de indre organer som hjerte, lever ,nyrer, lunge, milt m.m.). Disse begreber er funktionelle begreber i den forstand, at der herved beskrives, hvordan kroppen fungerer i forskellige sammenhænge. Ved hjælp af ganske fine forandringer i bl.a. pulskvalitet og tungens udseende kan de ovenfor anførte begreber vurderes og kan herefter være med til at danne grundlag for akupunkturbehandling af sygdom/ubalance. Tungens rolle  er en væsentlig del af TKM, det siges  at de indre organer afspejler sig på tungen. Og man behøver ikke se mange tunger, førend man finder ud af, hvor forskelligartet en tunge kan se ud. Der findes både gule, grønne, røde og sorte tunger for blot at nævne enkelte variationer. Pulsens rolle er også meget væsentlig i TKM  er der beskrevet mere end 20 forskellige pulskvaliteter. Man interesserer sig ikke alene for om pulsen er langsom, hurtig eller uregelmæssig, men også for om den er overfladisk, dyb, glat  eller spændt som en violinstreng m.v.

TkM kaldes også ( Den livsvarige Kur), da de konstant arbejder med at afbalancere individet, både medicinsk og livsstilsmæssigt, frem for  ført at gribe ind , når skaden er sket.
Der fortælles at en Kinesisk læge kun får penge for at holde patienten rask, bliver patienten syg er det gratis, da lægen ikke har gjort sit arbejde godt nok.