Menu

Visualisering

5. januar 2017 - Alternative behandlingsformer

Visualisering betyder at se og at  forestille sig noget, visualisering bruges til at danne sig et billede af, noget som man ønsker sig inderligt
Visualisering er en teknik, der via forestillingsevnen hjælper til at skabe det, man virkelig ønsker sig af livet. Visualisering kan bruges på stort set alle områder i tilværelsen, men kræver, at man er åben og tillidsfuld, ærlig over for sig selv og parat til at udvikle sig. Visualisering er et spørgsmål om at tro inderligt på, at det man ønsker er muligt. Der er næsten ingen grænser for hvilke overraskende resultater der kan opnås, simpelt hen ved altid at lade sig lede af tillid, optimisme, positiv tænkning og handling.
Det fleste mennesker kan lære at bruge visualisering i forhold til alle områder i deres liv.
Visualisering har mange lighedspunkter med meditation.  Selve teknikken er utrolig enkel, men det  anbefales at anskaffe sig en bog om  emnet, eller opsøg en terapeut. Ved hjælp af visualisering lærer vi at omdanne negative tanker og følelser til positive. Derved bliver vi mere bevidste  ansvarlige  og  medskabende  for vor egne fremtid. 

Du skal slappe helt af både psykisk og fysisk, samtidig med at du skaber en situation med fred og ro og på et tidspunkt hvor du ved du ikke bliver forstyrret. Hold op med at tænke  fokuser opmærksomheden på dit indre energifelt. Når fantasi og vilje samarbejder, bliver det en slags bevidst dagdrømmeri. Da alle tanker påvirker vores liv og helbred, er det vigtigt, hvad vi tillader os selv at tænke og ønske. 
Forestil dig så det  som du ønsker dig brændende, af hele din sjæl. For den der tænker positivt, udsender også positive tanker, og udstråler dermed  håb, optimisme og skaberkraft, og dermed  tiltrækker man selv positive resultater. I modsat fald hvis man kun tænker negativt tanker, tiltrækker man kun negative resultater og det bliver det negative der sejre og giver nederlag.

Hvis man behersker den positive  tankegang, udvikles  evnen til at holde det positive i gang, så er vejen banet til succes i tilværelsen.